خونسرد هستید یا عصبی-شما حتماً تا به حال واكنش های متفاوتی را از دوستان و آشنایان در شرایط مختلف شاهد بوده اید. این واكنشهای متفاوت، ناشی از تفاوت خلق و خوی آدمها با یكدیگر است. آدمها می توانند حساس و عصبی، و یا خونسرد و آرام باشند، شاید هم شخصیتی بینابین داشته باشند. شماجزو كدام دسته قرار می گیرید. آیا در شرایط خاص می توانید آرامش خود را حفظ كنید؟ آزمون زیر را انجام دهید تا خود را بهتر بشناسید.


پرسش های آزمون:
در میان آشنایان و اطرافیانتان حتماً مشاهده كرده اید كه واكنشهای متفاوتی در شرایط مختلف ابراز می شود و این واكنشهای متفاوت تنها ناشی از تفاوت خلق و خوی آدمها با یكدیگر است. آیا شما می دانید چقدر حساس و عصبی و یا خونسرد هستید و در شرایط خاص آرامش خود را حفظ می كنید؟ تست امروز ما جواب این سئوالها را برای شما مشخص می كند.


1ـ تصور كنید كه در رستوران نشسته اید و سفارش نوشابه بدون یخ می دهید، ولی گارسون در نوشابه شما كلی یخ می ریزد. آیا درخواست می كنید آن را عوض كند؟
ـ بله (10) ـ خیر (0)


2ـ آیا تا به حال از یك میهمانی مهم به خاطر گرفتاری شغلی یا درسی تان صرف نظر كرده اید.
ـ بله (10) ـ خیر(0)


3ـ آیا زمانی كه درگیر كار یا درس هستید، دچار پریشانی و افسردگی می شوید؟
ـ بله(10) ـ خیر(0)


4ـ اگر دكتر شما توصیه كند یك هفته در منزل استراحت كنید، چه می كنید؟
ـ حرف او را می پذیرید و یك هفته در خانه استراحت می كنید.(0)
ـ یك هفته را در منزل كار می كنید، بعد به محل كارتان برمی گردید.(5)
ـ احتمالاً شما آنقدر مشغله دارید كه اصلاً وقت نمی كنید، سری به دكتر بزنید.(10)


5ـ اگر دوست شما دو ساعت دیرتر از زمانی كه مقرر كرده، به منزل شما بیاید، چه می كنید؟
ـ در را باز نمی كنید.(10)
ـ این موضوع را به او گوشزد می كنید و بعد همه چیز فراموش می شود.(5)
ـ اصلاً اهمیتی ندارد.(0)


6ـ آیا در حین كار، یك استراحت نسبتاً كوتاه شما را بیشتر عصبی می كند؟
ـ بله (10) ـ خیر (0)


7ـ وقتی قرار است شخصی را رأس ساعت معینی ملاقات كنید، آیا عصبی می شوید؟
ـ بله (10) ـ خیر (0)


8ـ آیا این موضوع كه همیشه بهترین باشید برای شما اهمیت بسیار زیادی دارد؟
ـ بله(10) ـ خیر(0)


9ـ آیا تمام فعالیتهای شما براساس برنامه ای كه برای آینده دارید، انجام می شود؟
ـ بله(10) ـ خیر(0)


10ـ آیا امروز با كسی درگیری لفظی داشته اید؟
ـ بله(10) ـ خیر (0)


(75 تا 100 امتیاز):
شما عجول و عصبی هستید و دارای حسن رقابت شدیدی هستید كه اغلب شما را عصبی می كند. این نوع افراد معمولاً از دنیا و زندگی شان ناراضی هستند و نمی دانند كی و چگونه باید تمدد اعصاب داشته باشند. معمولاً دیگران در حضور شما خیلی احساس راحتی نمی كنند. اگر این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا كند، امكان اینكه سلامتی شما به خطر بیفتد، زیاد است. :0069


(35 تا 70 امتیاز): شما می دانید چه موقع باید مشكلات را فراموش كنید و به استراحت بپردازید. شما می دانید كه رقابت برای رسیدن به اهداف لازم است، اما در این موضوع زیاده روی نمی كنید. حضور شما برای دیگران خوشایند است، مگر در شرایط خاصی كه شما در وضعیت بسیار بحرانی باشید كه در این صورت پرخاشگر و عصبی خواهید بود و دیگران را فراری خواهید داد.


(0 تا 30 امتیاز): براساس جوابهایی كه به سئوالات داده اید، به نظر می رسد شما بسیار خونسرد و آرام هستید و به ندرت به رقابتها و دیگر مسائلی كه دوروبر شما در جریان است، اهمیت می دهید. دیگران در حضور شما احساس راحتی خاصی می كنند، چون شما طبیعتاً به مسائل ریزی كه دیگران ممكن است مورد توجه قرار دهند، بی اهمیت هستید. اگر چه این نگرش نسبت به زندگی تضمین كننده سلامتی شماست، اما مراقب باشید موقعیتهای خوب را با این خونسردی و بی توجهی از دست ندهید.